Pojízdné prodejny ryb

Pojízdné prodejny – Ryby a rybí výrobky

Vozidla:

CLEVER 3535-FI

CLEVER 4035-FI

CLEVER 4035-FI

Přívěsy:

CLEVER 4520-FI

CLEVER 4524-FI

INDIVIDUÁLNÍ STAVBY VOZIDEL A PŘÍVĚSŮ